آدرس :

 یزد - میدان امام حسین (ع) - بلوار شهید بهشتی - کوچه اول توحید - کد پستی ۸۹۱۶۶۷۵۵۹۴

شماره تماس :

37263220  35  98+
37269104  35  98+

پست الکترونیکی :
info@psyco.ir

صفحه اصلی