psyco

شرکت پردیس صنعت یزد

دانلود نرم‌افزار

در این قسمت نرم‌افزارهای مورد نیاز شما جهت دانلود قرار گرفته

نرم‌ افزار تعریف کلید اندروید---------------------<<
دانلود نرم‌افزار تعریف کلید اندروید پردیس
ویرایش : V11.0.19
نرم‌ افزار تعریف کلید ویندوز---------------------<<
دانلود نرم افزار تعریف کلید پردیس مخصوص ویندوز
ویرایش :  7.8
دانلود نرم افزار تعریف کلید پردیس مخصوص ویندوز
ویرایش :  7.9
دانلود نرم افزار تعریف کلید پردیس مخصوص ویندوز
ویرایش :  8.3
دانلود نرم افزار تعریف کلید پردیس مخصوص ویندوز
ویرایش :  8.4
نرم افزار پروگرامر پردیس----------------------<<
دانلود نرم افزار اندروید مخصوص پروگرامر پردیس
ویرایش : 0.0
دانلود نرم افزار ویندوز مخصوص پروگرامر پردیس
ویرایش : 1
نرم افزارهای عمومی----------------------<<
کنترل از راه دور AnyDesk
ویرایش : -
فشرده سازی  WinRar
ویرایش : -